Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Việt Nam Biển Đẹp

Tên tác phẩm : 1


Size : 3840x2602

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Việt Nam có bãi biển đẹp. những cánh chim hải âu tượng trưng cho su hòa bình

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 2


Size : 3840x2560

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Hải âu tượng trưng cho hòa bình

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 3


Size : 3840x2134

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Việt Nam có biển trãi dài trên cả nước

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 5


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Thanh bình cho vùng biển bình yên

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 6


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Việt Nam là một trong những nước có bờ biển đẹp trên thế giới

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 4


Size : 4096x2276

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Việt Nam có biển đẹp nên thu hút rất nhiều khách du lịch đến với Việt Nam

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
24/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2012
Ưa chuộng