Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Những đứa trẻ vùng cao

Tên tác phẩm : Những đứa trẻ vùng cao


Size : 2736x4104

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Gặp các em trong 1 chiều chập choạng tối trên đường đi Mộc Châu. Dưới những căn nhà ẩm thấp lụp xụp vây quanh bởi những con đường xình lầy không lối đi là những đôi mắt tròn

Nơi chụp : Sơn La


Tên tác phẩm : Những đứa trẻ vùng cao


Size : 2736x4104

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Gặp các em trong 1 chiều chập choạng tối trên đường đi Mộc Châu. Dưới những căn nhà ẩm thấp lụp xụp vây quanh bởi những con đường xình lầy không lối đi là những đôi mắt tròn

Nơi chụp : Sơn La


Tên tác phẩm : Những đứa trẻ vùng cao


Size : 4104x2736

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Gặp các em trong 1 chiều chập choạng tối trên đường đi Mộc Châu. Dưới những căn nhà ẩm thấp lụp xụp vây quanh bởi những con đường xình lầy không lối đi là những đôi mắt tròn

Nơi chụp : Sơn La


Tên tác phẩm : Những đứa trẻ vùng cao


Size : 2736x4104

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Gặp các em trong 1 chiều chập choạng tối trên đường đi Mộc Châu. Dưới những căn nhà ẩm thấp lụp xụp vây quanh bởi những con đường xình lầy không lối đi là những đôi mắt tròn

Nơi chụp : Sơn La


Posted:
24/09/2015
Địa điểm:
Sơn La
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng