Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Yên Tử

Tên tác phẩm : Phật Hoàng Trần Nhân Tông


Size : 2048x1266

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một vị vua đầy quyền lực đã trút bỏ ngôi báu vinh quang tầm thường của thế gian để xuất gia đi tu. Ngài ẩn mình trong chốn rừng thiêng nước độc của núi Yên Tử quy

Nơi chụp : Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Huyền ảo Ngân Hà


Size : 2048x1266

Posted : 24/09/2015


Mô tả : ảnh chụp lúc đêm trên đỉnh Yên Tử

Nơi chụp : Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Đỉnh Thiêng Yên Tử


Size : 2048x1266

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Trăm năm tích đức tu hành Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu!

Nơi chụp : Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Chùa Đồng


Size : 4368x2700

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Chùa Đồng tọa lạc trên đỉnh núi Yên Tử (Quảng Ninh) là ngôi chùa bằng đồng có một không hai trên đất nước Việt Nam và ngay cả các nước thuộc Châu Á cũng chưa có ngôi chùa bằng đồng nào lớn nh

Nơi chụp : Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Bình minh trên đỉnh Phù Vân


Size : 2048x1266

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Độc mộc đỉnh Phù Vân


Size : 2048x1266

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Trên đỉnh Phù Vân


Size : 2048x1266

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Chốn Bồng Lai


Size : 2048x1266

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Quảng Ninh


Posted:
24/09/2015
Địa điểm:
Quảng Ninh
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng