Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Chợ phiên Cán Cấu
Posted:
24/09/2015
Địa điểm:
Lào Cai
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng