Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Chợ phiên Cán Cấu

Tên tác phẩm : Ăn sáng


Size : 2000x1333

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Bộ 8 ảnh: Chợ phiên Cán Cấu Ngay từ lúc trời chưa sáng,từng nhóm người dân tộc từ các bản làng xa xôi đem các sản vật của nhà từ trâu bò,gà vịt.chó mèo,lợn cắp nách,hoa quả…và các sản phẩm

Nơi chụp : Lào Cai


Tên tác phẩm : Bán chổi


Size : 2000x1333

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Bộ 8 ảnh: Chợ phiên Cán Cấu Ngay từ lúc trời chưa sáng,từng nhóm người dân tộc từ các bản làng xa xôi đem các sản vật của nhà từ trâu bò,gà vịt.chó mèo,lợn cắp nách,hoa quả…và các sản phẩm

Nơi chụp : Lào Cai


Tên tác phẩm : Chợ trâu


Size : 2000x1111

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Bộ 8 ảnh: Chợ phiên Cán Cấu Ngay từ lúc trời chưa sáng,từng nhóm người dân tộc từ các bản làng xa xôi đem các sản vật của nhà từ trâu bò,gà vịt.chó mèo,lợn cắp nách,hoa quả…và các sản phẩm

Nơi chụp : Lào Cai


Tên tác phẩm : Hàng thủ công


Size : 2000x1333

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Bộ 8 ảnh: Chợ phiên Cán Cấu Ngay từ lúc trời chưa sáng,từng nhóm người dân tộc từ các bản làng xa xôi đem các sản vật của nhà từ trâu bò,gà vịt.chó mèo,lợn cắp nách,hoa quả…và các sản phẩm

Nơi chụp : Lào Cai


Tên tác phẩm : Mua gà


Size : 2000x1333

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Bộ 8 ảnh: Chợ phiên Cán Cấu Ngay từ lúc trời chưa sáng,từng nhóm người dân tộc từ các bản làng xa xôi đem các sản vật của nhà từ trâu bò,gà vịt.chó mèo,lợn cắp nách,hoa quả…và các sản phẩm

Nơi chụp : Lào Cai


Tên tác phẩm : Sáng sớm chợ phiên Cán Cấu


Size : 2000x1500

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Bộ 8 ảnh: Chợ phiên Cán Cấu Ngay từ lúc trời chưa sáng,từng nhóm người dân tộc từ các bản làng xa xôi đem các sản vật của nhà từ trâu bò,gà vịt.chó mèo,lợn cắp nách,hoa quả…và các sản phẩm

Nơi chụp : Lào Cai


Tên tác phẩm : Thử váy


Size : 2000x1333

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Bộ 8 ảnh: Chợ phiên Cán Cấu Ngay từ lúc trời chưa sáng,từng nhóm người dân tộc từ các bản làng xa xôi đem các sản vật của nhà từ trâu bò,gà vịt.chó mèo,lợn cắp nách,hoa quả…và các sản phẩm

Nơi chụp : Lào Cai


Tên tác phẩm : Tìm hàng trong chợ


Size : 1667x2500

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Bộ 8 ảnh: Chợ phiên Cán Cấu Ngay từ lúc trời chưa sáng,từng nhóm người dân tộc từ các bản làng xa xôi đem các sản vật của nhà từ trâu bò,gà vịt.chó mèo,lợn cắp nách,hoa quả…và các sản phẩm

Nơi chụp : Lào Cai


Posted:
24/09/2015
Địa điểm:
Lào Cai
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng