Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Mảnh ghép

Tên tác phẩm : Mảnh ghép 1


Size : 5575x2844

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : Mảnh ghép 2


Size : 5239x3355

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : Mảnh ghép 3


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : Mảnh ghép 4


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : Mảnh ghép 5


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lạng Sơn


Posted:
24/09/2015
Địa điểm:
Lạng Sơn
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng