Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Tranh Tài

Tên tác phẩm : 1


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Buôi sáng cò thường hay tranh tài với nhau trên cánh đồng

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 2


Size : 4724x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Tranh tài trên cánh đồng

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 3


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Cò thường hay tranh tài khi kiếm mồi

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 4


Size : 4724x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả : chim là thiên nhiên hoang dã do vậy chúng ta hãy bảo vệ chúng

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 5


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Vũ điệu ban mai

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 6


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Đôi uyên ương

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 7


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Tranh tài trên cánh đồng

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 8


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Sau khi tranh tài với nhau chúng lại trở về bên đàn

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
24/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2013
Ưa chuộng