Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Tuổi Thơ Trên Đầm

Tên tác phẩm : Tuổi Thơ Trên Đầm


Size : 2048x1365

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Gương mặt hồn nhiên trên vùng đầm phá mênh mông

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Giúp Cha Trên Đầm


Size : 2048x1266

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Phụ Giúp Cha trên đầm sớm...

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Kéo Lờ


Size : 2048x1361

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Hồn Nhiên Tươi cười trong nắng sớm

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Hai Chị Em


Size : 2048x1266

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Lên Ghe


Size : 2048x1266

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Tinh Nghịch


Size : 2048x1266

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Posted:
24/09/2015
Địa điểm:
Thừa Thiên - Huế
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng