Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Trẻ em Banah Bắt cá

Tên tác phẩm : Children fishing 01


Size : 2500x1667

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lai


Tên tác phẩm : Children fishing 02


Size : 2500x1667

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lai


Tên tác phẩm : Children fishing 04


Size : 2500x1667

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lai


Tên tác phẩm : Children fishing 05


Size : 2500x1667

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lai


Tên tác phẩm : Children fishing 06


Size : 2500x1667

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lai


Tên tác phẩm : Children fishing 07


Size : 1800x1200

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lai


Posted:
24/09/2015
Địa điểm:
chupah
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng