Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Làng nghề gốm gạch Cổ Chiên

Tên tác phẩm : Làng nghề


Size : 5616x3744

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Đến Vĩnh Long không những được nhiều người biết đến bởi cây lành, trái ngọt, mà gần hai thế kỷ qua, người dân Vĩnh Long còn tự hào với danh xưng “Vương quốc đỏ” Người Vĩnh Long đã biến c

Nơi chụp : Vĩnh Long


Tên tác phẩm : Xây lò mới


Size : 2336x3504

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Vĩnh Long không những được nhiều người biết đến bởi cây lành, trái ngọt, mà gần hai thế kỷ qua, người dân Vĩnh Long còn tự hào với danh xưng “Vương quốc đỏ” Người Vĩnh Long đã biến chúng t

Nơi chụp : Vĩnh Long


Tên tác phẩm : Công việc hàng ngày


Size : 895x1342

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Vĩnh Long không những được nhiều người biết đến bởi cây lành, trái ngọt, mà gần hai thế kỷ qua, người dân Vĩnh Long còn tự hào với danh xưng “Vương quốc đỏ” Người Vĩnh Long đã biến chúng th

Nơi chụp : Vĩnh Long


Tên tác phẩm : Thợ Làm gốm


Size : 5616x3744

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Vĩnh Long không những được nhiều người biết đến bởi cây lành, trái ngọt, mà gần hai thế kỷ qua, người dân Vĩnh Long còn tự hào với danh xưng “Vương quốc đỏ” Người Vĩnh Long đã biến chúng th

Nơi chụp : Vĩnh Long


Tên tác phẩm : Sửa lò


Size : 5616x3744

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Vĩnh Long không những được nhiều người biết đến bởi cây lành, trái ngọt, mà gần hai thế kỷ qua, người dân Vĩnh Long còn tự hào với danh xưng “Vương quốc đỏ” Người Vĩnh Long đã biến chúng th

Nơi chụp : Vĩnh Long


Tên tác phẩm : Làng nghề chiều buông


Size : 5616x3744

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Vĩnh Long không những được nhiều người biết đến bởi cây lành, trái ngọt, mà gần hai thế kỷ qua, người dân Vĩnh Long còn tự hào với danh xưng “Vương quốc đỏ” Người Vĩnh Long đã biến chúng th

Nơi chụp : Vĩnh Long


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Vĩnh Long
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng