Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Mâ tre lá

Tên tác phẩm : Mây tre lá 1


Size : 5315x3602

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : Mây tre lá 2


Size : 5315x3602

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : Mây tre lá 3


Size : 5315x3602

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : Mây tre lá 4


Size : 3602x5315

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Huyện Củ Chi
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng