Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Bánh tráng

Tên tác phẩm : Bánh tráng 1


Size : 5315x3602

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : Bánh tráng 2


Size : 3602x5315

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : Bánh tráng 3


Size : 5315x3602

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : Bánh tráng 4


Size : 5315x3602

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Hồ Chí Minh (TP)
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng