Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Mỹ Sơn - Di sản văn hóa thế giới

Tên tác phẩm : Toàn cảnh một khu tháp


Size : 2464x1632

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Vào thế kỷ thứ IV, dưới vương triều Bhadravaman thung lũng Mỹ Sơn (nay thuộc xã Duy Phú - Duy Xuyên - Quảng Nam) được chọn làm thánh đô - trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng quan trọng của vương quốc Chămpa.

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Một khu đền tháp


Size : 4928x3264

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Địa điểm thung lũng nằm về phía Tây kinh thành Simhapura (Trà Kiệu) - trung tâm quyền lực, vùng cửa biển Đại Chiêm (Hội An) - trung tâm thương mại- Cù Lao Chàm án ngữ phía Đông. Phức hệ đất thiêng, n

Nơi chụp : Duy Phú - Duy Xuyên


Tên tác phẩm : Sừng sững theo thời gian


Size : 2464x1632

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Mỹ Sơn là nơi xây dựng đền thờ, hành lễ, thờ tự. Nơi xác nhận với thần linh về sự trị vì của các đời vua Chăm. Nơi đền tháp được dựng lên để tưởng nhớ những chiến thắng và những cuộ

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Một khu tháp đã được trùng tu xong


Size : 2464x1632

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Các nhà khoa học trong và ngoài nước luôn nỗ lức tìm cách trùng tu những khu tháp bị phái hủy do chiến tranh, thiên tai.

Nơi chụp : Duy Phú - Duy Xuyên


Tên tác phẩm : Đền đổ nát


Size : 2464x1632

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Một khu đền đổ nát chỉ còn lại chút tàn dư

Nơi chụp : Duy Phú - Duy Xuyên


Tên tác phẩm : Người cầu nguyện trên tường tháp


Size : 2464x1632

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Xung quanh các bức tường của khu đền tháp đều có khắc hình những người đang đứng cầu nguyện. Nghệ thuật chịu ảnh hưởng và chi phối của tôn giáo

Nơi chụp : Duy Phú - Duy Xuyên


Tên tác phẩm : vũ nữ Apsara


Size : 2464x1632

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Những hình điêu khắc vũ nữ Apsara phản ánh nét văn hóa nghệ thuật của vương quốc Chăm-pa xưa.

Nơi chụp : Duy Phú - Duy Xuyên


Tên tác phẩm : Những di tích bên trong đền


Size : 1604x2422

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Trong đền có những di tích cổ còn sót lại của vương quốc Chăm-pa

Nơi chụp : Duy Phú - Duy Xuyên


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Duy Phú - Duy Xuyên
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng