Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

chợ phiên Lũng Phìn

Tên tác phẩm :


Size : 5315x2598

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2000x1333

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4288x2848

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4288x2848

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4288x2848

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Hà Giang
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng