Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

LỄ HỘI SAYANGVA

Tên tác phẩm : NGHI THỨC CÚNG THẦN LÚA


Size : 5315x3543

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đồng Nai


Tên tác phẩm : VŨ ĐIỆU CỒNG CHIÊNG


Size : 3808x2272

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đồng Nai


Tên tác phẩm : NGÀY MÙA


Size : 3468x2344

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đồng Nai


Tên tác phẩm : THƯỞNG THỨC RƯỢU CẦN


Size : 4288x2848

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đồng Nai


Tên tác phẩm : CƠM LAM


Size : 4288x2694

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đồng Nai


Tên tác phẩm : THI ĐẨY GẬY


Size : 4111x2730

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đồng Nai


Tên tác phẩm : TRÒ CHƠI DÂN GIAN


Size : 3603x2433

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đồng Nai


Tên tác phẩm : THI NHẢY BAO BỐ


Size : 3828x2604

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đồng Nai


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Đồng Nai
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng