Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Bình yên Kê Gà

Tên tác phẩm : Bình yên Kê Gà - 1 (buổi sáng)


Size : 2400x1600

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Hải đăng Kê Gà là một địa điểm quen thuộc mà nhiều du khách đến tham quan khi tới Hàm Thuận Nam - Bình Thuận. Di tích kiến trúc độc đáo kết hợp với phong cảnh thiên nhiên của biển, của đá tạo n

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Bình yên Kê Gà - 2 (buổi trưa)


Size : 2400x1600

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Hải đăng Kê Gà là một địa điểm quen thuộc mà nhiều du khách đến tham quan khi tới Hàm Thuận Nam - Bình Thuận. Di tích kiến trúc độc đáo kết hợp với phong cảnh thiên nhiên của biển, của đá tạo n

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Bình yên Kê Gà - 3 (buổi chiều)


Size : 2400x1600

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Hải đăng Kê Gà là một địa điểm quen thuộc mà nhiều du khách đến tham quan khi tới Hàm Thuận Nam - Bình Thuận. Di tích kiến trúc độc đáo kết hợp với phong cảnh thiên nhiên của biển, của đá tạo n

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Bình yên Kê Gà - 4 (buổi tối)


Size : 2400x1600

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Hải đăng Kê Gà là một địa điểm quen thuộc mà nhiều du khách đến tham quan khi tới Hàm Thuận Nam - Bình Thuận. Di tích kiến trúc độc đáo kết hợp với phong cảnh thiên nhiên của biển, của đá tạo n

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng