Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Một thoáng chợ Sa Pa

Tên tác phẩm : Chợ chiều Sapa


Size : 3543x5314

Posted : 23/09/2015


Mô tả : chợ họp trên sân

Nơi chụp : Lào Cai


Tên tác phẩm : Bên đường


Size : 5316x3543

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Sản phẩm địa phương bày bán bên đường

Nơi chụp : Lào Cai


Tên tác phẩm : Hàng mía bên đường


Size : 5184x3456

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Bán mía bên đường

Nơi chụp : Lào Cai


Tên tác phẩm : Chợ trưa


Size : 5313x3543

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Những bà mẹ Hmong vừa thêu vừa bán hàng

Nơi chụp : Lào Cai


Tên tác phẩm : Yên bình


Size : 5184x3456

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Giấc ngủ trưa ngay nơi bán hàng

Nơi chụp : Lào Cai


Tên tác phẩm : họp chợ


Size : 5315x3543

Posted : 23/09/2015


Mô tả : bán sản phẩm địa phương trong chợ

Nơi chụp : Lào Cai


Tên tác phẩm : Sắc màu chợ Sapa


Size : 4272x2848

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Bà mẹ dao đỏ vừa làm hàng vừa bán hàng

Nơi chụp : Lào Cai


Tên tác phẩm : bình yên


Size : 5315x3543

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Làm hàng chờ khach

Nơi chụp : Lào Cai


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Lào Cai
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng