Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Lăng Ông - Nét đẹp tiềm ẩn

Tên tác phẩm : ẢNH 1: Cổng tam quan của Lăng Ông Lê Văn Duyệt


Size : 3543x2353

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Ành chụp cổng tam quan của Lăng Ông ngày giổ lần thứ 183 của Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : ẢNH 2: Lăng mộ của Đức Thượng Cộng Lê Văn Duyệt và Phu nhân Đỗ Thị Phận


Size : 3543x2362

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Ảnh chụp khu Lăng mộ của Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt và phu nhân Đỗ Thị Phận

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : ẢNH 3 : Quang cảnh khu Miếu Thờ Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt


Size : 3543x2204

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Quang cảnh khu Miếu thờ Đức thượng Công Lê Văn Duyệt

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : ẢNH 4 : Quang cảnh Lễ Giỗ lần thứ 183 của Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt


Size : 5316x3534

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Quang cảnh Lễ Giỗ lần thứ 183 của Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : ẢNH 5 : Nghi thức Tế Lễ trong ngày Giỗ Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt


Size : 5315x3692

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Nghi thức Tế Lễ trong ngày Giỗ Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : ẢNH 6: Ban quản trị Lăng và Ban Nhạc Lễ dâng hương hoa lễ vật tưởng nhớ Công Đức của Đức Thượng Côn


Size : 3543x2359

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Ban quản trị Lăng và Ban Nhạc Lễ dâng hương hoa lễ vật tưởng nhớ Công Đức của Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : ẢNH 7 : Hoa văn trên mái đền thờ Đức Thượng Công được chạm khắc tinh xảo


Size : 3543x2362

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Hoa văn trên mái đền thờ Đức Thượng Công được chạm khắc tinh xảo

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : ẢNH 8: Lăng Ông-Qua nét cọ sinh viên


Size : 3543x2362

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Với khoảng không gian rộng rải ,thoáng mát và yên tĩnh,nơi đây thường xuyên được các sinh viên kiến trúc chọn làm nơi thể hiện đề tài của mình

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Hồ Chí Minh (TP)
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng