Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Làng nghề ngoại thành Hà Nội

Tên tác phẩm : Nghề cơ khí thủ công ở Ứng Hoà


Size : 4475x5906

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Nghề cơ khí thủ công ở Ứng Hoà

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Tên tác phẩm : Nghề thêu ren Phú Xuyên


Size : 5315x7087

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Nghề thêu ren Phú Xuyên

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Tên tác phẩm : Nghề làm đồ gỗ mỹ nghệ Thường Tín


Size : 7087x5315

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Nghề làm đồ gỗ mỹ nghệ Thường Tín

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Tên tác phẩm : Làng nghề rèn dao kéo ở Đa Sĩ Hà Đông


Size : 7087x4724

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Làng nghề rèn dao kéo ở Đa Sĩ Hà Đông

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Tên tác phẩm : Làng nghề đan lát mây tretre ở Hồng Dương - Thanh Oai


Size : 7087x5091

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Làng nghề đan lát mây tretre ở Hồng Dương - Thanh Oai

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Tên tác phẩm : Làng nghề sơn mài Duyên Thái - Thường Tín


Size : 5546x7087

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Làng nghề sơn mài Duyên Thái - Thường Tín

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Tên tác phẩm : Làng nghề đang mũ nón ở Dân Hoà - Thanh Oai


Size : 7087x4724

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Làng nghề đang mũ nón ở Dân Hoà - Thanh Oai

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Tên tác phẩm : Nghề làm tượng điêu khắc ở làng Vác - Thanh Oai


Size : 7009x4620

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Nghề làm tượng điêu khắc ở làng Vác - Thanh Oai

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Hà Nội (TP)
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng