Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Mùa vàng trên nương

Tên tác phẩm : Hạnh phúc đơn sơ


Size : 6016x3846

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Yên Bái


Tên tác phẩm : Cung bậc vùng cao


Size : 6016x4016

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Yên Bái


Tên tác phẩm : Vạt nắng Lìm mông


Size : 6016x3718

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Mù Căng Chải


Tên tác phẩm : Hùng vĩ Tây bắc


Size : 6016x4016

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Mù Căng Chải


Tên tác phẩm : Bồng bềnh mây núi


Size : 6008x4004

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Mù Căng Chải


Tên tác phẩm : Vạt Nắng Vùng Cao


Size : 4016x5730

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Mù Căng Chải


Tên tác phẩm : Dẫn má thăm đồng


Size : 5995x3591

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Mù Căng Chải


Tên tác phẩm : Chạng vạng Mù Căng Chải


Size : 5986x3700

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Mù Căng Chải


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Mù Căng Chải
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng