Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

LUNG LINH CÁNH CÒ QUÊ

Tên tác phẩm : 01 - BẠN NHÀ NÔNG


Size : 5315x3071

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Nếu gần gũi hơn sẽ thấy cánh cò không chỉ là yếu ớt mà còn thật đẹp. Đẹp đến say lòng trong sự mong manh ấy.Có cánh chim nào thân thiết với người nông dân hơn cánh cò. Bao đời nay những cánh cò

Nơi chụp : Phan Thiết


Tên tác phẩm : 02 - VŨ ĐIỆU BAN MAI


Size : 5315x3543

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Nếu gần gũi hơn sẽ thấy cánh cò không chỉ là yếu ớt mà còn thật đẹp. Đẹp đến say lòng trong sự mong manh ấy.Có cánh chim nào thân thiết với người nông dân hơn cánh cò. Bao đời nay những cánh cò

Nơi chụp : Phan Thiết


Tên tác phẩm : 03 - VŨ ĐIỆU TRÊN SÔNG


Size : 5315x3307

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Nếu gần gũi hơn sẽ thấy cánh cò không chỉ là yếu ớt mà còn thật đẹp. Đẹp đến say lòng trong sự mong manh ấy.Có cánh chim nào thân thiết với người nông dân hơn cánh cò. Bao đời nay những cánh cò

Nơi chụp : Phan Thiết


Tên tác phẩm : 04 - KHOE SẮC


Size : 5315x3307

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Nếu gần gũi hơn sẽ thấy cánh cò không chỉ là yếu ớt mà còn thật đẹp. Đẹp đến say lòng trong sự mong manh ấy.Có cánh chim nào thân thiết với người nông dân hơn cánh cò. Bao đời nay những cánh cò

Nơi chụp : Phan Thiết


Tên tác phẩm : 05 - ĐÔI KHI CŨNG NỔI GIẬN


Size : 5315x3307

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Nếu gần gũi hơn sẽ thấy cánh cò không chỉ là yếu ớt mà còn thật đẹp. Đẹp đến say lòng trong sự mong manh ấy.Có cánh chim nào thân thiết với người nông dân hơn cánh cò. Bao đời nay những cánh cò

Nơi chụp : Phan Thiết


Tên tác phẩm : 06 - MỒI LÀ CON CÁ NHỎ


Size : 5315x3543

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Nếu gần gũi hơn sẽ thấy cánh cò không chỉ là yếu ớt mà còn thật đẹp. Đẹp đến say lòng trong sự mong manh ấy.Có cánh chim nào thân thiết với người nông dân hơn cánh cò. Bao đời nay những cánh

Nơi chụp : Phan Thiết


Tên tác phẩm : 07 - HỐI HẢ ĐƯA MỒI VỀ CHO CON


Size : 5315x3543

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Nếu gần gũi hơn sẽ thấy cánh cò không chỉ là yếu ớt mà còn thật đẹp. Đẹp đến say lòng trong sự mong manh ấy.Có cánh chim nào thân thiết với người nông dân hơn cánh cò. Bao đời nay những cánh

Nơi chụp : Phan Thiết


Tên tác phẩm : 08 - THIÊN NHIÊN TRONG LÒNG THÀNH PHỐ


Size : 5315x3543

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Nếu gần gũi hơn sẽ thấy cánh cò không chỉ là yếu ớt mà còn thật đẹp. Đẹp đến say lòng trong sự mong manh ấy.Có cánh chim nào thân thiết với người nông dân hơn cánh cò. Bao đời nay những cánh

Nơi chụp : Phan Thiết


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Phan Thiết
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng