Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Hội Làng

Tên tác phẩm : Hội Vật Cầu Bùn


Size : 2126x1500

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Hội Vật Cầu Bùn

Nơi chụp : Bắc Giang


Tên tác phẩm : Hội Vật Cầu Bùn


Size : 2126x1500

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Hội Vật Cầu Bùn

Nơi chụp : Bắc Giang


Tên tác phẩm : Hội Vật Cầu Bùn


Size : 2126x1500

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Hội Vật Cầu Bùn

Nơi chụp : Bắc Giang


Tên tác phẩm : Hội Vật Cầu Bùn


Size : 2126x1500

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Hội Vật Cầu Bùn

Nơi chụp : Bắc Giang


Tên tác phẩm : Hội Vật Cầu Bùn


Size : 1500x2126

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Hội Vật Cầu Bùn

Nơi chụp : Bắc Giang


Tên tác phẩm : Hội Vật Cầu Bùn


Size : 2126x1500

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Hội Vật Cầu Bùn

Nơi chụp : Bắc Giang


Posted:
22/09/2015
Địa điểm:
Hà Nội (TP)
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng