Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Di sản thiên nhiên thế giới- Vịnh Hạ Long

Tên tác phẩm : Vịnh Ti Tốp- Hạ Long


Size : 2126x1271

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Một đảo nằm trong quần thể vịnh Hạ Long

Nơi chụp : Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Đêm trên đảo Ti Tốp


Size : 2126x1278

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Đêm trên đảo Ti Tốp

Nơi chụp : Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Ngư Dân Trên Vịnh


Size : 2126x1417

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Ngư Dân Trên Vịnh

Nơi chụp : Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Thành phố Hạ Long Về Đêm


Size : 2126x1500

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Thành phố Hạ Long Về Đêm

Nơi chụp : Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Một góc Ti Tốp


Size : 2126x1500

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Một góc Ti Tốp

Nơi chụp : Quảng Ninh


Posted:
22/09/2015
Địa điểm:
Quảng Ninh
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng