Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Nghề làm đàn guitar.

Tên tác phẩm : xưỡng đàn


Size : 2088x3000

Posted : 22/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Trà Vinh


Tên tác phẩm : Người thợ làm đàn.


Size : 2000x1453

Posted : 22/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Trà Vinh


Tên tác phẩm : một góc làm việc


Size : 1800x1204

Posted : 22/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Trà Vinh


Tên tác phẩm : Người thợ làm đàn.


Size : 2864x4261

Posted : 22/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Trà Vinh


Tên tác phẩm : Người thợ làm đàn.


Size : 2951x3295

Posted : 22/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Trà Vinh


Tên tác phẩm : công việc tỉ mĩ


Size : 2951x4391

Posted : 22/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Trà Vinh


Posted:
22/09/2015
Địa điểm:
Trà Vinh
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng