Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

NGÀY HỘI PHÁ TRẰM TRÀ LỘC, ĐÁNH BẮT CÁ

Tên tác phẩm : Ra Trằm


Size : 4288x2848

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Chủng bị ra trằm rớ cá

Nơi chụp : Quảng Trị


Tên tác phẩm : Tuổi thơ


Size : 3796x2531

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Lội bùn ra Trằm tìm mẹ

Nơi chụp : Quảng Trị


Tên tác phẩm : Cất rớ


Size : 4288x2848

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Cùng nhau kéo rớ

Nơi chụp : Quảng Trị


Tên tác phẩm : Nơm cá


Size : 3696x2464

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Vây bắt cá

Nơi chụp : Quảng Trị


Tên tác phẩm : Cùng bắt cá


Size : 3478x2318

Posted : 22/09/2015


Mô tả : 2 cha con dân làng Trà Lộc

Nơi chụp : Quảng Trị


Tên tác phẩm : Niềm vui


Size : 2581x1720

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Niềm vui bắt được cá

Nơi chụp : Quảng Trị


Tên tác phẩm : Soi bóng


Size : 4288x2848

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Cùng nhau lội bùn bắt cá

Nơi chụp : Quảng Trị


Tên tác phẩm : Sắc màu Trà Lộc


Size : 3686x2458

Posted : 22/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Quảng Trị


Posted:
22/09/2015
Địa điểm:
Quảng Trị
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng