Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Đấu Vật

Tên tác phẩm : Đo Ván


Size : 1996x3000

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Hội vật làng Thủ Lễ.Quảng Phú-Quảng Điền.Thừa Thiên Huế

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Ra Sức


Size : 3000x1993

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Hội vật làng Thủ Lễ.Quảng Phú-Quảng Điền.Thừa Thiên Huế

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : đối đầu


Size : 3000x1993

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Hội vật làng Thủ Lễ.Quảng Phú -Quảng Điền.thừa thiên huế

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Quyết thắng


Size : 3000x1993

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Hội vật làng Thủ Lễ.Quảng Phú -Quảng Điền.thừa thiên Huế

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : sức mạnh tuổi già


Size : 3000x2000

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Hội vật làng Thủ Lễ.Quảng Phú -Quảng Điền.thừa thiên huế

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Posted:
22/09/2015
Địa điểm:
Thừa Thiên - Huế
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng