Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Đờn ca tài tử và Nam bộ

Tên tác phẩm : Biểu tượng của Đờn ca tài tử


Size : 3543x4912

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bạc Liêu


Tên tác phẩm : Ngày nông nhàn


Size : 5315x3542

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tiền Giang


Tên tác phẩm : Phút nghỉ ngơi


Size : 5315x3543

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tiền Giang


Tên tác phẩm : Trong sân đình


Size : 5315x3543

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tiền Giang


Tên tác phẩm : Với thế hệ tương lai


Size : 5315x3543

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tiền Giang


Tên tác phẩm : Bên bến đò


Size : 4288x2848

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tiền Giang


Tên tác phẩm : Trong Hội làng


Size : 5315x3543

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tiền Giang


Posted:
21/09/2015
Địa điểm:
Tiền Giang
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng