Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Hội An Ngày Và Đêm

Tên tác phẩm :


Size : 4000x1026

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4869x3133

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4256x2832

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 3000x1970

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 1500x1000

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4435x2957

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4256x2832

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4075x2711

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
21/09/2015
Địa điểm:
Quảng Nam
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng