Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Ảnh Cưới Tập Thể

Tên tác phẩm : 1 - Chăm Sóc Cho Nhau


Size : 1200x800

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Nhằm tuyên truyền phổ biến nếp sống văn minh, tiết kiệm cho thanh niên công nhân, chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh những nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam, thiết

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 2 - Bên nhau ngày Vui


Size : 1200x900

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Nhằm tuyên truyền phổ biến nếp sống văn minh, tiết kiệm cho thanh niên công nhân, chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh những nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam, thiết

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 3 - Cầu Hôn


Size : 1200x900

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Nhằm tuyên truyền phổ biến nếp sống văn minh, tiết kiệm cho thanh niên công nhân, chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh những nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam, thiết

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 4 - Sánh Đôi Trên Phố


Size : 1200x800

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Nhằm tuyên truyền phổ biến nếp sống văn minh, tiết kiệm cho thanh niên công nhân, chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh những nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam, thiết

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : 5 - Dâng Hoa Bên Tượng Đài Bác


Size : 1200x747

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Nhằm tuyên truyền phổ biến nếp sống văn minh, tiết kiệm cho thanh niên công nhân, chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh những nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam, thiết

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 6 - Ngày Vui Bên Bác


Size : 1200x800

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Nhằm tuyên truyền phổ biến nếp sống văn minh, tiết kiệm cho thanh niên công nhân, chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh những nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam, thiết

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 7 - Diễu Hành Qua Phố


Size : 1200x800

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Nhằm tuyên truyền phổ biến nếp sống văn minh, tiết kiệm cho thanh niên công nhân, chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh những nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam, thiết

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 8 - Lễ Cưới Tập Thể


Size : 1200x800

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Nhằm tuyên truyền phổ biến nếp sống văn minh, tiết kiệm cho thanh niên công nhân, chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh những nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam, thiết

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Posted:
20/09/2015
Địa điểm:
Hồ Chí Minh (TP)
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng