Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

LỄ HỘI NGHINH ÔNG QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

Tên tác phẩm : 1


Size : 5315x3543

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Các thanh niên thỉnh hương án các vị thánh thần tham gia lễ hội

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 2


Size : 5315x3543

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Dàn cờ các bang cùng đoàn diểu hành trên các phố phường thành phố

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 3


Size : 5315x3543

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Các em thiếu nhi của từng bang

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 4


Size : 5315x3543

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Các thiếu nữ trong trang phục đặc thù vùng miền của từng bang

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 5


Size : 5315x3543

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Biểu diển múa rồng trong lễ hội

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 6


Size : 5315x3543

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Rồng Xanh biểu tượng của Quan Đế Miếu được mệnh danh Rồng dài nhất Đông Nam Á (49m)gần hàng trăm người điều khiển Rồng đang vào phố chính của thành phố

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 7


Size : 5315x3543

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Rồng của từng bang biểu diển tại trung tâm thành phố

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 8


Size : 5315x3543

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Rồng Xanh biểu diển

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
20/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng