Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Nghề thổi thủy tinh

Tên tác phẩm : Canh lò nung chảy thủy tinh


Size : 1500x1001

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Thủy tinh được nung chảy trong một lò bằng đất sét chịu nhiệt cao, chất liệu đốt là than đá và nung trong thời gian hơn 5 giờ đồng hồ. Người thợ lò ngồi canh suốt từ 6h tối đến gần 12 đêm khô

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Tiếp nguyên liệu


Size : 1500x1059

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Những người thợ đang tiếp thủy tinh vào lò nung

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Thổi thủy tinh


Size : 1500x2247

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Đây là công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao, muốn tạo hình sản phẩm là do sự khéo léo điều hơi của người thợ

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Điều hơi


Size : 1500x1087

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Lấy hơi và thổi là cả một nghệ thuật

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Tạo hình và làm nguội


Size : 1500x1492

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Công đoạn xoay tròn trước quạt gió để làm nguội bớt thủy tinh

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Cắt sản phẩm


Size : 1500x2088

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Công đoạn này người thợ dùng lựa để cắt sản phẩm ra khỏi cây thổi

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Sản phẩm ra lò


Size : 1500x1046

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Những chiếc ly thủy tinh đã hình thành trong vòng chưa đến 1 phút còn đỏ ửng

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Tiếp nhiệt cho lò nung


Size : 1500x1033

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Cứ sau một ca thổi là người thợ lại tiếp than vào lò để đủ nhiệt nung chảy thủy tinh

Nơi chụp : Nam Định


Posted:
20/09/2015
Địa điểm:
Nam Định
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng