Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Hội làng Ngọc Tiên - Xuân Trường - Nam Định

Tên tác phẩm : Hội làng Ngọc Tiên


Size : 2835x1299

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Hội làng Ngọc Tiên được tổ chức vào ngày 10 đến 15 tháng 1 âm lịch hàng năm, hội làng có nhiều trò chơi dân gian như thi địch lửa, nấu cơm thi, thi giã gạo, nấu bánh giầy...thu hút nhiều khách du lị

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Thi địch lửa


Size : 1772x1063

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Hội làng Ngọc Tiên được tổ chức vào ngày 10 đến 15 tháng 1 âm lịch hàng năm, hội làng có nhiều trò chơi dân gian như thi địch lửa, nấu cơm thi, thi giã gạo, nấu bánh giầy...thu hút nhiều khách du lị

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Thi địch lửa 2


Size : 2126x1181

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Hội làng Ngọc Tiên được tổ chức vào ngày 10 đến 15 tháng 1 âm lịch hàng năm, hội làng có nhiều trò chơi dân gian như thi địch lửa, nấu cơm thi, thi giã gạo, nấu bánh giầy...thu hút nhiều khách du lị

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Nấu cơm thi


Size : 1772x1181

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Hội làng Ngọc Tiên được tổ chức vào ngày 10 đến 15 tháng 1 âm lịch hàng năm, hội làng có nhiều trò chơi dân gian như thi địch lửa, nấu cơm thi, thi giã gạo, nấu bánh giầy...thu hút nhiều khách du lị

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Nấu cơm thi 2


Size : 1772x1299

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Hội làng Ngọc Tiên được tổ chức vào ngày 10 đến 15 tháng 1 âm lịch hàng năm, hội làng có nhiều trò chơi dân gian như thi địch lửa, nấu cơm thi, thi giã gạo, nấu bánh giầy...thu hút nhiều khách du lị

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Nấu cơm thi 3


Size : 2598x1299

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Hội làng Ngọc Tiên được tổ chức vào ngày 10 đến 15 tháng 1 âm lịch hàng năm, hội làng có nhiều trò chơi dân gian như thi địch lửa, nấu cơm thi, thi giã gạo, nấu bánh giầy...thu hút nhiều khách du lị

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Ngọc Tiên vào hội


Size : 1358x1772

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Hội làng Ngọc Tiên được tổ chức vào ngày 10 đến 15 tháng 1 âm lịch hàng năm, hội làng có nhiều trò chơi dân gian như thi địch lửa, nấu cơm thi, thi giã gạo, nấu bánh giầy...thu hút nhiều khách du lị

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Sắc màu Ngọc Tiên


Size : 1772x1417

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Hội làng Ngọc Tiên được tổ chức vào ngày 10 đến 15 tháng 1 âm lịch hàng năm, hội làng có nhiều trò chơi dân gian như thi địch lửa, nấu cơm thi, thi giã gạo, nấu bánh giầy...thu hút nhiều khách du lị

Nơi chụp : Nam Định


Posted:
19/09/2015
Địa điểm:
Nam Định
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng