Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Sân chim Vườn quốc gia Xuân Thủy - Giao Thủy - Nam Định

Tên tác phẩm : Cò mỏ thìa loài chim quý trong vườn quốc gia Xuân Thủy


Size : 1772x1181

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Vườn quốc gia Xuân Thủy là khu dự trữ sinh quyển thế giới Ramsa trong vườn có hơn 200 loài chim di trú,đây là điểm dừng chân của nhiều loài chim trú đông.VQGXT thuộc xã Giao Thiện - Giao Thủy - Nam Định

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Thanh bình


Size : 1890x1181

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Vườn quốc gia Xuân Thủy là khu dự trữ sinh quyển thế giới Ramsa trong vườn có hơn 200 loài chim di trú,đây là điểm dừng chân của nhiều loài chim trú đông.VQGXT thuộc xã Giao Thiện - Giao Thủy - Nam Định

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Theo đàn 1


Size : 2008x1181

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Vườn quốc gia Xuân Thủy là khu dự trữ sinh quyển thế giới Ramsa trong vườn có hơn 200 loài chim di trú,đây là điểm dừng chân của nhiều loài chim trú đông.VQGXT thuộc xã Giao Thiện - Giao Thủy - Nam Định

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Tỏ tình


Size : 1329x1772

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Vườn quốc gia Xuân Thủy là khu dự trữ sinh quyển thế giới Ramsa trong vườn có hơn 200 loài chim di trú,đây là điểm dừng chân của nhiều loài chim trú đông.VQGXT thuộc xã Giao Thiện - Giao Thủy - Nam Định

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Săn mồi


Size : 1772x1329

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Vườn quốc gia Xuân Thủy là khu dự trữ sinh quyển thế giới Ramsa trong vườn có hơn 200 loài chim di trú,đây là điểm dừng chân của nhiều loài chim trú đông.VQGXT thuộc xã Giao Thiện - Giao Thủy - Nam Định

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Ga chim Xuân Thủy


Size : 1654x882

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Ga chim Xuân Thủy

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Theo đàn 2


Size : 2008x1181

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Đua tài


Size : 1772x1329

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Đua tài

Nơi chụp : Nam Định


Posted:
18/09/2015
Địa điểm:
Nam Định
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng