Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Lễ hội đua voi buôn đôn

Tên tác phẩm : Lễ hội đua voi truyền thống tại huyện Buôn Đôn


Size : 5360x3560

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : Chức sắc trong buôn và lễ vật cúng tế


Size : 5336x3100

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : Lễ cúng Bến nước bên dòng Serepot


Size : 5315x3543

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : Ca múa cồng chiên mừng Lễ hội


Size : 5148x3283

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : Chuẩn bị khai mạc cuộc đua


Size : 4970x3326

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : Voi đá bóng


Size : 5315x4552

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : Đua voi trên cạn


Size : 4800x3200

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : Voi vượt sông


Size : 5360x3560

Posted : 19/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đắk Lắk


Posted:
18/09/2015
Địa điểm:
Đắk Lắk
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng