Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Mùa cá biển Giao Hải - Giao Thủy -Nam Định

Tên tác phẩm : Mùa cá 1


Size : 1575x2126

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Hàng năm vào tháng 8 đến tháng 3 năm sau ngư dân Giao Hải lại tấp lập mùa cá về, đem lại nguồn thu nhập cho ngư dân nơi đây.

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Mùa cá 2


Size : 1772x1299

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Hàng năm vào tháng 8 đến tháng 3 năm sau ngư dân Giao Hải lại tấp lập mùa cá về, đem lại nguồn thu nhập cho ngư dân nơi đây.

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Mùa cá 3


Size : 1772x1299

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Hàng năm vào tháng 8 đến tháng 3 năm sau ngư dân Giao Hải lại tấp lập mùa cá về, đem lại nguồn thu nhập cho ngư dân nơi đây.

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Mùa cá 4


Size : 1575x2126

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Hàng năm vào tháng 8 đến tháng 3 năm sau ngư dân Giao Hải lại tấp lập mùa cá về, đem lại nguồn thu nhập cho ngư dân nơi đây.

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Mùa cá 5


Size : 1772x984

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Hàng năm vào tháng 8 đến tháng 3 năm sau ngư dân Giao Hải lại tấp lập mùa cá về, đem lại nguồn thu nhập cho ngư dân nơi đây.

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Về bến


Size : 1772x1181

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Hàng năm vào tháng 8 đến tháng 3 năm sau ngư dân Giao Hải lại tấp lập mùa cá về, đem lại nguồn thu nhập cho ngư dân nơi đây.

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Giao Hải nhộn nhịp mùa cá về


Size : 1654x1102

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Hàng năm vào tháng 8 đến tháng 3 năm sau ngư dân Giao Hải lại tấp lập mùa cá về, đem lại nguồn thu nhập cho ngư dân nơi đây.

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : Mùa cá 6


Size : 2126x1575

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Mùa cá 6

Nơi chụp : Nam Định


Posted:
18/09/2015
Địa điểm:
Nam Định
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng