Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Sản Phẩm Lục Bình Xuất Khẩu

Tên tác phẩm : Thu hoạch


Size : 2126x1417

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Thu hoạch cọng lục bình trên sông Cái Bé

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : Phơi 1


Size : 2126x1417

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Cọng lục bình sau khi thu hoạch được đưa lên bờ phơi khô

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : Phơi 2


Size : 2126x1417

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Cọng lục bình tiếp tục được phơi khô

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : Cọng lục bình khô


Size : 2126x1299

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Cọng lục bình chuẩn bị đưa đến các cơ sở sản xuất để đan thành sản phẩm

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : Đan Sản Phẩm


Size : 1417x1890

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Đan sản phẩm lục bình

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : Làm sạch sản phẩm


Size : 2126x1417

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Làm sạch sản phẩm lục bình

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : Công đoạn cuối


Size : 1535x2126

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Sản phẩm được phơi khô chống ẩm

Nơi chụp : Kiên Giang


Posted:
18/09/2015
Địa điểm:
Kiên Giang
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng