Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Kiến trúc tháp chăm Bình thuận

Tên tác phẩm : 01


Size : 4089x2760

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Tháp chính Pôsanư 01

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Chăm Pôsanư


Size : 2832x4256

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Chăm Pôsanư

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Chăm Pôsanư


Size : 2832x4256

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Chăm Pôsanư 04


Size : 2832x4144

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Chăm Pôsanư 05


Size : 2832x4144

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Chăm Pôsanư 06


Size : 3885x2621

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Chăm Pôsanư 08


Size : 3944x2824

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
18/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng