Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Cổng làng cổ ven đô

Tên tác phẩm : Cổng làng Phù Ninh


Size : 2126x1826

Posted : 18/09/2015


Mô tả : Cổng làng cổ ven đô Cổng làng với lũy tre bao quanh là ranh giới giữa trong làng là khu dân cư với ngoài làng là đồng bãi. Cổng làng với hình dáng kiến trúc, những đại tự trên cổng và câu đối Hán

Nơi chụp : Gia Lâm Hà Nội


Tên tác phẩm : Cổng làng Thượng Hội


Size : 2598x2075

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đan Phượng


Tên tác phẩm : Công làng Đông Viên


Size : 2362x1687

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đan Phượng


Tên tác phẩm : Cổng làng Chu Quyến


Size : 2598x1856

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Ba Vì


Tên tác phẩm : Cổng làng Công Đình


Size : 2362x1803

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lâm


Tên tác phẩm : Cổng làng Dương Đình


Size : 2598x1856

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lâm


Tên tác phẩm : Cổng làng Chi Quan


Size : 2362x1688

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thạch Thất


Tên tác phẩm : Cổng làng Ước Lễ


Size : 2362x1688

Posted : 18/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thanh Oai


Posted:
18/09/2015
Địa điểm:
Ngoại thành Hà Nội
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng