Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

HỘI LÀNG THỌ VỰC

Tên tác phẩm : RƯỚC RA ĐÌNH


Size : 2126x1417

Posted : 17/09/2015


Mô tả : Đám rước mang theo cối xay thóc,chày cối giã gạo,giã giò,dụng cụ xong,nồi... để làm cỗ trong tiếng trống,tiếng nhạc,tiếng reo hò.

Nơi chụp : Làng Thọ Vực,Nam Định


Tên tác phẩm : THI BẮT CÁ


Size : 2126x1417

Posted : 17/09/2015


Mô tả : Trai làng phải xuống sông bắt cá để làm cỗ,thể hiện tài nghệ chài lưới của mình.

Nơi chụp : Làng Thọ Vực,Nam Định


Tên tác phẩm : THI LẤY LỬA


Size : 2126x1417

Posted : 17/09/2015


Mô tả : Trai làng phải trèo lên ngọn cây chuối bôi bùn trơn để châm lửa về nấu cỗ

Nơi chụp : Làng Thọ Vực,Nam Định


Tên tác phẩm : TRANH TÀI


Size : 1417x2126

Posted : 17/09/2015


Mô tả : Lấy được lửa từ trên cao thể hiện tài leo trèo sức khỏe bền dai của trai làng.

Nơi chụp : Làng Thọ Vực,Nam Định


Tên tác phẩm : THI GIÃ GẠO


Size : 2126x1417

Posted : 17/09/2015


Mô tả : Trổ tài xay thóc,giã gạo công việc mà hàng ngày phụ nữ đảm nhiệm.

Nơi chụp : Làng Thọ Vực,Nam Định


Tên tác phẩm : THI LÀM CỖ


Size : 2126x1417

Posted : 17/09/2015


Mô tả : Thi làm mâm cỗ ngon dâng lên Thần linh,tiên tổ

Nơi chụp : Làng Thọ Vực,Nam Định


Tên tác phẩm : GIÃ GIÒ


Size : 1417x2126

Posted : 17/09/2015


Mô tả : Trổ tài làm giò lụa, giò pha,chả quế..những món sang trọng xưa kia.

Nơi chụp : Làng Thọ Vực,Nam Định


Tên tác phẩm : NẤU CỖ


Size : 2126x1417

Posted : 17/09/2015


Mô tả : Mâm cỗ cúng thịnh soạn,thơm ngon được các Giáp trổ tài nấu nướng.

Nơi chụp : Làng Thọ Vực,Nam Định


Posted:
17/09/2015
Địa điểm:
Làng Thọ Vực,Nam Định
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng