Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Nha Trang trong xanh

Tên tác phẩm : Nha Trang View


Size : 2304x1536

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Khánh Hòa


Tên tác phẩm : Nha Trang View


Size : 2364x1536

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Khánh Hòa


Tên tác phẩm : Nha Trang View


Size : 2304x1536

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Khánh Hòa


Posted:
17/09/2015
Địa điểm:
Khánh Hòa
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng