Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Ngày Tết với trẻ em H'Mong

Tên tác phẩm : Chơi kéo co


Size : 5315x3543

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lai Châu


Tên tác phẩm : Chơi ném Pao


Size : 4887x2890

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lai Châu


Tên tác phẩm : Chơi nhảy dây


Size : 5315x3544

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lai Châu


Tên tác phẩm : Chơi ném cù 1


Size : 5315x3543

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lai Châu


Tên tác phẩm : Chơi ném cù 2


Size : 5315x3543

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lai Châu


Tên tác phẩm : Vui trong nắng xuân


Size : 5315x3544

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lai Châu


Tên tác phẩm : Khoe áo mới


Size : 5315x3542

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lai Châu


Tên tác phẩm : Vui xuân


Size : 5315x3543

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lai Châu


Posted:
17/09/2015
Địa điểm:
Lai Châu
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng