Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Mùa rêu Cổ Thạch

Tên tác phẩm : 01 Rêu


Size : 5543x3695

Posted : 17/09/2015


Mô tả : Vào khoảng đầu tháng Giêng hằng năm,khi thủy triều xuống,bãi đá Cổ Thạch Tuy Phong hiện lên một màu xanh quyến rũ kỳ lạ.Những lớp rêu xanh bao trùm trên những tản đá tạo nên những hình hài khác nha

Nơi chụp : Tuy Phong


Tên tác phẩm : 03 Rêu


Size : 5760x3840

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tuy Phong


Tên tác phẩm : 05 Rêu


Size : 5444x3629

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tuy Phong


Tên tác phẩm : 06 Rêu


Size : 5760x3840

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tuy Phong


Tên tác phẩm : 07 Rêu


Size : 5760x3840

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tuy Phong


Tên tác phẩm : 08 Rêu


Size : 5760x3840

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tuy Phong


Tên tác phẩm : 02 Rêu


Size : 5527x3685

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tuy Phong


Tên tác phẩm : 04 Rêu


Size : 5760x3840

Posted : 17/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tuy Phong


Posted:
16/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng