Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

CUỘC SÔNG NƠI ĐẦM , PHÁ

Tên tác phẩm : bình minh trên Đầm Quảng Lợi


Size : 4288x2569

Posted : 16/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : tần tảo


Size : 3113x2560

Posted : 16/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : đánh bắt truyền thống


Size : 4288x1919

Posted : 16/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : bình minh trên phá tam giang


Size : 4288x2660

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : đánh bắt


Size : 3844x2764

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : thành quả


Size : 3928x2716

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : công việc thường ngày


Size : 2297x2848

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : đồng vợ đồng chồng


Size : 4084x2716

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Posted:
16/09/2015
Địa điểm:
Thừa Thiên - Huế
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng