Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Bà tôi

Tên tác phẩm : Chăn bò cùng ngoại


Size : 5184x3456

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Hàng ngày hai bà cháu đi chăn bò

Nơi chụp : Hà Tây


Tên tác phẩm : Luôn bên bà


Size : 5184x3456

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Cháu lúc nào cũng quấn quýt bên bà

Nơi chụp : Hà Tây


Tên tác phẩm :


Size : 5184x3456

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Dáng bà hao gầy

Nơi chụp : Hà Tây


Tên tác phẩm : Theo bà


Size : 5184x3456

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Ngày ngày theo bà về nhà

Nơi chụp : Hà Tây


Tên tác phẩm : Theo bà ra đồng


Size : 5184x3456

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Theo bước chân bà ra đồng

Nơi chụp : Hà Tây


Tên tác phẩm :


Size : 5184x3456

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Hàng ngày bà vẫn ra đồng chăn bò

Nơi chụp : Hà Tây


Tên tác phẩm : Tấm lưng theo năm tháng


Size : 5184x3456

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Theo thời gian...

Nơi chụp : Hà Tây


Posted:
16/09/2015
Địa điểm:
Hà Tây
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng