Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Lễ Hội Đua Thuyền

Tên tác phẩm : Đóng Thuyền


Size : 5200x3456

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Các nghệ nhân tham gia đóng mới thuyền, để chuẩn bị cho cuộc đua ngày 2-9 hàng năm

Nơi chụp : Quảng Bình


Tên tác phẩm : " Nhạc Trưởng "


Size : 3043x2017

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Tất cả mọi người trên thuyền đua đều rất quan trọng, nó là một tập thể.Để gắn kết các cá nhân đó lại và phát huy hết sức mạnh của cá nhân một cách đồng đều thì cần phải có một người

Nơi chụp : Quảng Bình


Tên tác phẩm : Về Đích


Size : 4880x3120

Posted : 17/09/2015


Mô tả : Gần về đích các thuyền cố gắng cạnh tranh nhau từng tý, không khí càng náo nhiệt khi tiếng reo hò vang dội.

Nơi chụp : Quảng Bình


Tên tác phẩm : Cổ động viên


Size : 5648x3636

Posted : 17/09/2015


Mô tả : Trong cả chặng đua vài cây số dân chúng đứng dọc hai bờ sông hò reo cổ vũ,với những vật dụng như chiếc nón, xong nồi, thau, họ khoát nước lên để làm dịu cơn mát cho các tay chèo.

Nơi chụp : Quảng Bình


Tên tác phẩm : Cạnh Tranh


Size : 5408x3360

Posted : 17/09/2015


Mô tả : Sự cạnh tranh quyết liệt được thể hiện trên từng khuôn mặt.

Nơi chụp : Quảng Bình


Posted:
16/09/2015
Địa điểm:
Quảng Bình
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng