Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Tuyệt Tác Tạo Hóa

Tên tác phẩm : Khám Phá


Size : 5952x4016

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Trần của hang với nhiều màu sắc và sự bào mòn của dòng chảy tạo nên những hoa văn độc đáo.

Nơi chụp : Quảng Bình


Tên tác phẩm : Đèn Chùm


Size : 3277x4761

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Chùm thạch nhũ với nhiều màu sắc bắt mắt nó như một cây đèn chùm được thả từ trên trần hang xuống.

Nơi chụp : Quảng Bình


Tên tác phẩm : Cõi Tiên


Size : 5776x4016

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Những chùm thạch nhũ được thả từ trên cao xuống như những bức rèm, cột chống, đủ màu sắc hình thù giống như cõi tiên.

Nơi chụp : Quảng Bình


Tên tác phẩm : Ngai Vàng


Size : 3273x4434

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Thạch nhũ được thiên nhiên tạo nên như một ngai vàng

Nơi chụp : Quảng Bình


Posted:
16/09/2015
Địa điểm:
Quảng Bình
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng