Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Hang Tiên

Tên tác phẩm : Hang Tiên 01


Size : 2832x4256

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Cửa hang Tiên

Nơi chụp : Quảng Bình


Tên tác phẩm : Hang Tiên 02


Size : 4256x2832

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Vòm hang Tiên

Nơi chụp : Quảng Bình


Tên tác phẩm : Hang Tiên 03


Size : 4256x2832

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Vườn trên thạch nhũ

Nơi chụp : Quảng Bình


Tên tác phẩm : Hang Tiên 04


Size : 4256x2832

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Thạch nhũ trong hang Tiên tạo những cung bậc của ruộng bậc thang.

Nơi chụp : Quảng Bình


Tên tác phẩm : Hang Tiên 05


Size : 4256x2832

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Vườn thực vật trong hang Tiên

Nơi chụp : Quảng Bình


Tên tác phẩm : Hang Tiên 06


Size : 4256x2832

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Giữa lòng hang Tiên

Nơi chụp : Quảng Bình


Tên tác phẩm : Hang Tiên 07


Size : 3966x2631

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Kiến trúc thạch nhũ của hang tiên cực kỳ độc đáo.

Nơi chụp : Quảng Bình


Tên tác phẩm : Hang Tiên 08


Size : 4256x2832

Posted : 16/09/2015


Mô tả : Ẩn sâu trong lòng hang là những kiến tạo thạch nhũ, được nước xói mòn qua hàng triệu năm và tạo ta muôn hình hài , màu sắc kỳ bí.

Nơi chụp : Quảng Bình


Posted:
16/09/2015
Địa điểm:
Hang Tiên
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng