Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

HOA TRƯỢNG HỘI PHỦ DẦY

Tên tác phẩm : VÀO HỘI


Size : 2126x1417

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Lão trượng và các tổng cờ dẫn dắt,điều binh chạy chữ

Nơi chụp : Phủ Dầy,Nam Định


Tên tác phẩm : CHẠY CHỮ


Size : 2126x1417

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Dân binh theo sự dẫn dắt của các tổng cờ mà xếp vào nét chữ

Nơi chụp : Phủ Dầy,Nam Định


Tên tác phẩm : HÁT VĂN TRONG HỘI KÉO CHỮ


Size : 2126x1417

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Khi dân binh rước hoa trượng là lúc các điệu hát văn,hát chèo ca ngợi Thánh mẫu lại được biểu diễn làm cho lễ hội thêm rộn ràng.

Nơi chụp : Phủ Dầy,Nam Định


Tên tác phẩm : CHỮ THIÊN TRONG BỘ CHỮ


Size : 2126x1417

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Chữ thiên bằng chữ Hán,được xếp nổi trên nền gậy hoa trượng.

Nơi chụp : Phủ Dầy,Nam Định


Tên tác phẩm : CHỮ HẠ TRONG BỘ CHỮ


Size : 2126x1417

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Xếp chữ hạ trong bộ chữ...

Nơi chụp : Phủ Dầy,Nam Định


Tên tác phẩm : CHỮ THÁI TRONG BỘ CHỮ


Size : 2126x1417

Posted : 19/09/2015


Mô tả : Chữ thái được xếp xong

Nơi chụp : Phủ Dầy,Nam Định


Tên tác phẩm : CHỮ BÌNH TRONG BỘ CHỮ


Size : 2126x1417

Posted : 20/09/2015


Mô tả : Trong tiếng trống dục,chữ chữ cuối của bộ chữ đã được xếp trong niềm hân hoan phấn khởi của mọi người,mọi nhà.Cầu cho như chữ Mẫu ban.

Nơi chụp : Phủ Dầy,Nam Định


Tên tác phẩm : MÚA RỒNG


Size : 2126x1417

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Múa rồng trong ngày hội kéo chữ .

Nơi chụp : Nam Định


Posted:
15/09/2015
Địa điểm:
Phủ Dầy,Nam Định
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng