Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Gia đình cô bé người Dao

Tên tác phẩm : Cô bé người Dao 1


Size : 2848x4272

Posted : 15/09/2015


Mô tả : Hình ảnh cô em bé người dao đang nhìn các vị khác từ miền xuôi.

Nơi chụp : Hà Giang


Tên tác phẩm : Cô bé người dao 2


Size : 4272x2848

Posted : 15/09/2015


Mô tả : Hình ảnh cô bé người dân tộc Dao vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Nơi chụp : Hà Giang


Tên tác phẩm : Cô bé người Dao 3


Size : 4272x2848

Posted : 15/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hà Giang


Tên tác phẩm : Út


Size : 2848x4272

Posted : 15/09/2015


Mô tả : Cô em út của gia đình.

Nơi chụp : Hà Giang


Tên tác phẩm : Chị


Size : 2848x4272

Posted : 15/09/2015


Mô tả : Chị cả trong gia đình

Nơi chụp : Hà Giang


Tên tác phẩm : Mẹ


Size : 2848x4272

Posted : 15/09/2015


Mô tả : Người mẹ bên bàn máy may.

Nơi chụp : Hà Giang


Posted:
15/09/2015
Địa điểm:
Hà Giang
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng