Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

PHONG TỤC TẬP QUÁN - ĐÁM CƯỚI NGƯỜI DAO TRẮNG

Tên tác phẩm :


Size : 2656x2624

Posted : 15/09/2015


Mô tả : - (TRước khi lễ đón dâu diễn ra , cô dâu và họ nhà gái đến cách nhà trai khoảng 300 mét ,thì mẹ đẻ và người thân của cô dâu mặc trang phục mới cho cô dâu, mà trang phục ấy cô dâu tự tay thêu ,

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : PHONG TỤC ĐÁM CƯỚI NGƯỜI DAO


Size : 2409x1808

Posted : 15/09/2015


Mô tả : 2- Cô dâu phụ của nhà trai tay cầm ô và một chiếc khăn để dắt cô dâu vào bái đường

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : PHONG TỤC ĐÁM CƯỚI NGƯỜI DAO


Size : 2319x1575

Posted : 15/09/2015


Mô tả : 3- -Đến giờ đón dâu , nhà trai thổi kèn Tiêu , và bà đón mang Nom (mũ cô dâu ) ra đội cho cô dâu

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : PHONG TỤC ĐÁM CƯỚI NGƯỜI DAO


Size : 2382x1646

Posted : 15/09/2015


Mô tả : - Bà đón mang nom (mũ ) đội cho cô dâu .jpg

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : PHONG TỤC ĐÁM CƯỚI NGƯỜI DAO


Size : 3926x2763

Posted : 15/09/2015


Mô tả : Đoàn đón dâu

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : PHONG TỤC ĐÁM CƯỚI NGƯỜI DAO


Size : 2848x1892

Posted : 15/09/2015


Mô tả : Cô dâu chú dể chờ người chủ chì làm lễ bái đường .

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : PHONG TỤC ĐÁM CƯỚI NGƯỜI DAO


Size : 2848x1855

Posted : 15/09/2015


Mô tả : Người chủ chì làm lễ rồi cho cô dâu chú dể bái đường

Nơi chụp : Lạng Sơn


Posted:
15/09/2015
Địa điểm:
Lạng Sơn
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng